Contact

Get in touch

  Hong Kong head office

  Room 2301, 23/F
  103-109 Des Voeux Road West,
  Sheung Wan, Hong Kong.
  +852 3528 0460
  info@aetpcb.com

  China factory

  Shen Shan Economic Development Zone, Bai Yun Region, Guangzhou

  South Korea factory

  119-23 Kajwa-dong, Seo-gu, Incheon, 404-211